Jakie są podstawowe wymagania instalacji elektrycznych?

c-386Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa reguluje pewne wymagania dotyczące instalacji elektrycznej tak, aby zapewnić uzytkownikom:

– ciągłą dostawę energii elektryczną o parametrach odpowiednich dla potrzeb użytkowników

– bezpieczeństwo przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych, w tym ochronę przed porażeniem elektrycznym, pożarem, wybuchem, przepięciami

– ochronę ludzi i środowiska przed skażeniami, drganiami, hałasem, polem elektromagnetycznym przekraczającym wartości dopuszczalne

– dostępność złączy dla dozoru i obsługi oraz ochrona złączy przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, przed dostępem osób nieupoważnionych

– odpowiednią ochronę przeciwporażeniową przez stosowanie osobnych przewodów neutralnych N i ochronnych PE stosowanie połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych stosowanie nadmiarowych wyłączników instalacyjnych i wyłączników różnicowoprądowych

– łatwość wymiany instalacji poprzez prowadzenie przewodów w rurkach lub korytkach w liniach prostych, równolegle do ścian, bez konieczności niszczenia konstrukcji budynków

– pomiar użycia poprzez instalowanie liczników w mieszkaniach i w samodzielnych lokalach odpowiednio zabezpieczonych

– bezpieczeństwo mieszkańców budynków wielorodzinnych przez zastosowanie instalacji domofonowej

– bezpieczeństwo ludziom i stabilność środowiskowa w budynkach wysokich szpitalach hotelach bankach domach handlowych itp. Poprzez zasilanie z dwóch niezależnych źródeł zasilania z zastosowaniem urządzeń samoczynnego załączenia zasilania awaryjnego (rezerwowego)

– realizacje w dowolnym czasie w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej doprowadzenia instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne wpływające na bezpieczeństwo ludzi ze względu na charakter pomieszczeń jak i liczbę osób mogących tam znajdować się, także oświetlenie przeszkodowe (dotyczy to pomieszczeń produkcyjnych magazynowych garaży sal widowiskowych i sportowych muzeów szpitali banków dworców obiektów handlowych

– niezawodność zasilania poprzez podział instalacji na oddzielne obwody i stosowanie przewodów o żyłach miedzianych do 10mm2

– oszczędność zużycia materiałów instalacji poprzez prowadzenie jej najkrótszą drogą

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Jakie są podstawowe wymagania instalacji elektrycznych?, 9.0 out of 10 based on 1 rating

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.