Jakie są podstawowe wymagania instalacji elektrycznych?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa reguluje pewne wymagania dotyczące instalacji elektrycznej tak, aby zapewnić uzytkownikom: - ciągłą dostawę energii elektryczną o parametrach odpowiednich dla potrzeb użytkowników - bezpieczeństwo przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych, w tym ochronę przed porażeniem elektrycznym, pożarem, wybuchem, przepięci...
czytaj więcej >>